Tập huấn nâng cao năng lực trong phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế Khánh Hòa vừa phối hợp với Dự án SPR-Covid tổ chức lớp tập huấn về "Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 và các tình huống khẩn cấp khác về dịch bệnh tại tuyến xã cho các cán bộ quản lý ban ngành, cán bộ các hội đoàn thể huyện Cam Lâm.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được cập nhật các kiến thức nhằm hiểu rõ phương pháp xác định mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; nguồn lực, các nhiệm vụ, giải pháp, vai trò, trách nhiệm của các bên tham gia nhằm giảm tối đa hậu quả dịch bệnh đối với sức khỏe, tính mạng của người dân trên địa bàn. Sau lý thuyết, các đại biểu cùng nhau thực hành xây dựng kế hoạch phòng chống dịch ở 3 cấp độ dịch (gồm: Từ lúc chưa có ca bệnh; có nguy cơ bùng phát mạnh trên diện rộng; vượt quá năng lực của hệ thống y tế).

Các đại biểu đang thực hành xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh

Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch Covid-19 tại Việt Nam (SPR-COVID) do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) thực hiện và được Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực của chính quyền địa phương, trạm y tế xã, cộng đồng và nhóm dân cư dễ bị tổn thương tại 27 xã thuộc 9 huyện ở 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Long An trong phòng chống, ứng phó với Covid-19 và các trường hợp khẩn cấp về y tế khác.

C.Đan

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/y-te-suc-khoe/202306/tap-huan-nang-cao-nang-luc-trong-phong-chong-dich-benh-da13ae4/